Small Businesses

นี่คือวิธีที่เราทำให้เศรษฐกิจแข็งแกร่ง
แฮกเกอร์ ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาวิธีการต่างๆที่จะหาเงิน ยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกวัน. โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก-กลาง มักจะไม่ได้รับการป้องกันที่น่าพอใจ เราไม่เพียงแต่คงให้สินค้ามีความพอเพียงกับความต้องการ แต่เรายังมีแพ็คเกจที่ตรงกับความต้องการขององค์กรขนาดนี้หลากหลาย . แพ็คเกจที่เรารวบรวมให้จะปิดช่องว่างความปลอดภัยทั้งหมดให้ท่าน – และท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว!

Avira Small Business Suite Avira AntiVir NetGate Bundle Avira AntiVir NetWork Bundle Avira AntiVir GateWay Bundle
Desktop
ok
ok
ok
-
Fileserver
ok
ok
ok
-
Mailserver
ok
ok
-
ok
Proxyserver
ok
ok
-
ok
Administration
ok
ตั้งแต่ 25 users* ตั้งแต่ 25 users* ตั้งแต่ 25 users*
*หากต่ำกว่าและต้องการใช้จะเป็นการซื้อเป็น Avira?Gold?Support Read more Read more Read more Read more
Buy Buy Buy Buy
Solutions แยกส่วน

เพื่อ กำจัดช่องโหว่ในทุกภาคส่วนของเครือข่ายท่าน! เรามีข้อเสนอให้เลือกซื้อแต่ละส่วน ท่านจะได้รับการป้องกันในจุดที่ต้องการอย่างสูงสุด. ข้อมูลเพิ่มเติม.

>> Product overview

Netzwerk